Menu
Obec Dolany
Dolany nad Vltavou

Povodňový deník obce

Povodeň - srpen 2002

Čtvrtek 8. 8. 2002

Situace : 8.oo hod. .. televize.. České Budějovice mají nadále velké problémy s Vltavou a Malší. Část města uzavřena.

Předpoklad – večer anebo spíš v noci bude tato velká voda u nás.

14.00 hod. prověřuji situaci : okres – zatím zvažuje svolání povodňového štábu
jez Dolany – mají přesné informace, konzultací bylo rozhodnuto vyrozumět chataře z Kocandy, aby opustili chaty vpravo od cesty.

15,15 hod. vyrozuměni chataři, odjedou do 20,00 hod, kdy lze předpokládat možnost zaplavení cesty. Zcela jistě bude cesta zaplavena ve 23,00 hod.
Rovněž vyrozuměni obyvatelé obytných objektů, ač zde nehrozí zatopení ani sklepů, jen u Hajduků je tato možnost.
17,00 hod upozorněni pesjkaři a TJ – večer akce – úklid a opatření. Lze předpokládat zaplavení hřiště asi 20 – 30 cm.
21,00 hod PČR – dohodnutý postup stran ochrany majetku

Voda : 16.oo ……600 m3
20.0 700 m3
21.0 750 m3.
Předpoklad ..23 –24. oo 1.100
03.00 ……1.300 m3
// 19.30 –okres vyhlašuje 2. stupeň .. požadavky na OÚ—sdělil jsem, že máme veškerá opatření od 16.oo hotová

Pátek 9. 8. 2002

8.oohod…..hřiště TJ ….20 cm vody, zaplaveny kurty, hladina strom přesně pod rozvětvení koruny / hladina na kmeni .. 800 m3, koruna nyní .. 1.450 m3

Něděle 11. 8. 2002

Kolem 15.oo hod. jsem obdržel informaci od Policie ČR, že hladina Vltavy bude nadále stoupat a že se blíží 2. vlna povodně, ačkoli první vlna ještě neodezněla. V jižních Čechách stále prší a lze očekávat vyšší stav než byl při první vlně.

Opatření:

od 15.15 hod. do 16,10 hod byli vyrozuměni opětovně chataři na Kocandě, ovšem, kdo neodjel svým autem ku trati ČD, tak v daném okamžiku to již, respektive ještě, nebylo možné. Proto ten kdo mohl odvezl své věci z chaty do trvalého bydliště, ostatní stěhují věci do pater. Zadní část osady zůstává v klidu, neboť letní povodeň v roce 1981 sice podmáčela zahrady zadní osady, ale vlastní objekty neohrozila. Vyrozuměni byli opětovně Hajdukovi, č.p. 16 - Pémovi a Šofkovi - č.p.1. Po dohodě s pracovníky elektrárny / p. Novotný / byl projednán způsob vyrozumění obyvatel bydlících v okolí jezu. Bylo potrzeno, že Vltava bude nadále stoupat a to minimálně na hranici 2.200 m3/s, což znamená opětovné zalití fotbalového hřiště a zatopení chat na Kocandě + cvičák, kde byly ještě všechny věci.
Občané bydlící v okolí jezu byli informováni o předpokládané situaci přímo na elektrárně, kam si chodili pro informace, které byly stejné jako měl k dispozici OÚ Dolany.
O situaci byl vyroruměn předseda TJ a kynologů, na ráno domluveno vystěhování objektu kynologů.

Pondělí 12. 8. 2002 

Stěhujeme kynolgické cvičiště do č.p. 4, vyrozumění jez, chataři, Kocanda, voda stoupá a není jasné, zda se vzestup zastaví a na jaké výši. Nepodařilo se vyrozumět majitele chaty u Kulkové tůně - Petr Martinovský, nesouhlasí adresa, ostatní ponechávají věc náhodě, nebo již k chatě nemohou. Zadní Kocanda ještě stěhuje do pater.
Trvale bydlící - vyrozuměni všichni, všichni včas, rovněž srozuměni s možností evakuace, ač tomu ještě nikdo nevěří.
Vyhlášení stavu ohrožení - - pondělí 12. 8. 2002 ve 12,00 hod.

Úterý 13. 8. 2002

Situace začíná být kritická, řeka postupně odřízla i zadní Kocandu, dále přístup k elektrárně, stále prší.
Podle hlášení z elektrárny brzy dojde i k zaplavení cesty u Žitných a tím k odříznutí příjezdové cesta k rodinným domkům pana Dr. Janíčka, p. Žitného, Janouše, Kefurtové, a celého okolí jezu. Pan Verulovič odjel, ostatní jsou na evakuaci připraveni.
Celé dopoledne odpojujeme elektřinu - přívody do prostor, které by mohly být zatopeny. / Kocanda, TJ, chaty pod tratí - rozvaděč v Koutě, rozvaděč u Tomsů,
rozvaděč nad TJ - přívod ke Kocandě, veř. osvětlení v Koutě. /
Na Kocandě zůstávají na zahradách 4 osobní vozy, společným úsilím jsme je nastrkali na nejvyšší možná místa v zahradách, neboť voda je již těměř v horní úrovni oplocení. Jez - únikové cesty domů nad cestpou jsou stále možné po zahradách na trať ČD.
Odpoledne ještě v 13.30 hod byly odvezeny věci z poslední chaty na Kocandě a uloženy na OÚ / pan Bém /.
Stěhuje se vše z kabin TJ. Večer je klubovna kynologů vidět sotva metr a posunuje se k akátům, plave vše, co je na hřišti. Po řece plave kde co, včetně celých stromů.

Středa 14. 8. 2002

Od rána navážíme písek, pytle, celá ves je v pohotovosti a stěhuje se na všech frontách, co se ještě dá. Až dosud jsme byli stále několik hodin před povodní a to díky pravdivým informacím od pracovníků Povodí Vltavy - elektrárna Dolany. Dnes se však informace různí s televizí a to není ku prospěchu věci. Řeka postupuje velmi rychle.
Evakuace všech, kterých se to týkalo je sice vpořádku, ale není dostatek písku, pytlů. Pomáhá ZD Tursko, výzva rozhlasem pro obyvatele Dolan znamená okamžitou pomoc od téměž 80-ti lidí z obce. Uzavíráme obec, neboť čumilů z okolí přibývá.
Podařilo se včas udělat hráze z pytlů s pískem u domů pod naší hlavní silnicí.
Chaty na Kocandě nejsou vidět, chatky pod Vágnerovou chybí a řeka stoupá. Kolem poledne dostáváme informaci, že řeka půjde hodně nad stoletou vodu a že došel rozum z povodňových plánů. Tedy k a ž d ý  s á m  z a  s e b e .
Každá obec, nechť si přijme opatření taková, která uzná za vhodná.

Odpojujeme další elektrické přívody, odstraňujeme vozidla, stavíme hráz do č.p. 4, neboť řeka je již nad úrovní terénu ve statku č.p. 4, stejně jako nad úrovní ulic u Holečků u přejezdu ČD, Křivánků a voda protéká železničním svrškem do obce.
Další příděl vody dostáváme od Kocandy, kde mostkem, který má odvádět vodu z obce do Vltavy, naopak přitéká Vltava do obce a pod vodou mizí zahrady rodinných domů vpravo od cesty na Kocandu. Okolí jezu je totálně odříznuté od světa a pracovníci Povodí Vlatavy museli opustit objekt velínu. Řeka stále stoupá i když ne tak rychle. Spojnicí mezi částí obce Čapák a Kout je možná jen nad hasičárnou kolem p. Kynčla, silnice je zaplavená. Zůstává ostrůvek pod ulicí k hospodě Turkestán u Nových až po Vidimovi, vše ostatní je pod vodou.
Podařilo se vystěhovat Kanických, zapískovat okna sklepů, kde to mělo význam,
počet občanů, kteří přišli pomoci je dostatečný. Dá se řici, že stíháme.
Co je vidět na Vltavě se dá těžko popsat. Plavou celé chaty, celé stromy, svazky potrubí, nádrže od všeho možného, stavení buňky, pěnosilikátové stavební kvádry, sudy s čímkoli..... Voda vypláchla západní, jižní i střední Čechy, všechny žumpy, továrny, kanalizace, čističky odpadních vod.. to vše nese s sebou.

Konečně k u l m i n a c e . Je 17.oo hod. 14.srpna 2002

Voda je v kolejišti, ale koleje jsou nad hladinou, přejezd k TJ je možné přejít suchou nohou. Den byl bez deště.

Kolem 20,00 hod dochází k přerušení dodávky eletřiny do obce .
Telefonní spojení pouze mobilem. OÚ - provoz od 7-do 22 hod. každý den od neděle do..

Čtvrtek 15. srpen

Pokles - s tím, jak nás voda opouští, zjišťujeme, co nám přinesla a co nám odnesla.
Není to hezký pohled.
Vltava se postupně pomalu vrací zpět, všude zůstává souvislá vrstva páchnoucího bláta a množství náplavu, který je těžké určit. Jedním slovem bordel. V této situaci provádíme hlavně odklízení bláta z komunikací a oplachování vozovek, kde to je již možné, čerpání vody ze sklepů. Je snahou dostávat se k zatopeným objektům po čisté vozovce a po odklizených trasách. Přesto, že by technika projela do některých míst, stále se oplachuje, jinak by bylo bláto po celé obci. Toto opatření se velmi osvědčilo následně, kdy i zbytky bláta oschly a změnily se v prach, který se průjezdem každého vozidla dostává tam, kde před tím ani nebyl a je nutné znovu oplachovat.
Přijali jsme nabízenou pomoc hasičů z Dolan u Olomouce, kteří přijeli pomoci. Parta čtyř chlapů s motorovými pilami je pro nás pomocí neocenitelnou. Vlastní vozidlo, vlastní vybavení, ochota pomoci s čímkoli. Ne že by se v obci nenašli naši „dřevorubci“, ale toto je parta naprosto samostatná, sehraná a se zkušenostmi z povodní na Moravě v roce 1997. Jejich zkušenosti jsou pro nás velkou pomocí a jistě se tím podařilo výrazně zlepšit koordinaci prací s odstraňováním následků povodně. Díky.

Dny následující.

Setrvalý stav. Vltava pozvolna klesá a pouští nás do dalších zatopených lokalit. Tak jako se vše odpojovalo a barikádovalo, nyní postupně vyplachujeme a sušíme el. rozvaděče, ve spolupráci s revizním technikem a RZ postupně připojujeme elektřinu na objekty, kde je to možné. Nastává potřeba dodávky pitné vody, dezinfekce, ochranných pomůcek, nářadí apod.
Na výzvy obce reagují naši občané ihned a vše potřebné je bez prodlení na OÚ. Stejně tak kanystry, prodlužovací kabely, čerpadla. S každou výzvou rozhlasem, pokud jde proud, je možné během 15-ti minut nabídnout pomoc potřebným lokalitám, včetně dobrovolníků. Nelze nikoho jmenovat, ale v době nejvyšší potřeby pomáhalo v obci téměř 100 dobrovolníků z řad našich dospělých občanů. Bereme-li v úvahu, že obec Dolany i s Debrnem má 550 vodičů, odečtěme starší, kteří jež fyzicky pomoci nemohou, je třeba nad soudržností obce smeknout. Dík všem. Zejména chci vyzvednout snahu mládeže, která má občas přídomek chuligáni, feťáci, flákači. Zde jasně dokázala celá řada mladých, že Dolany jsou i jejich obec. Ocenit je dále potřeba i starší občany, kteří již nemohou pomáhat fyzicky. Jejich pomoc spočívala v péči o ty, kteří na katastru obce pomáhali.
Celostátně je situace kritická. Naše žádosti o nabízenou humanitární pomoc zůstávají bez odezvy. Zatím si musíme vystačit sami. Jde to. Včetně zásobování. Včetně vyvážení náplavů, ač skládka Regios nestíhá přijímat odpad. Svážíme na depo. Postupně se lze dostat k dalším objektům. Dobrá je spolupráce se statikem, který prohlíží jednotlivá stavení, píše posudky, RZ mění elektroměry, zařizujeme sníženou sazbu za odběr elektřiny. V pátek přijíždí první humanitární pomoc a prostředky pro pomoc se vejdou do prádelního koše. Naše pocity jsou velmi rozpačité. Během soboty a neděle nás ale objevil Červený kříž, arcidiecezní charita a následně došlo ke změně i ze strany krizového štábu, který sice měl dostatek materiálu, ale bez možnosti dopravy. Další pomoc byla dostačující a za všechny naše občany za ni děkuji.
Do neděle se jelo naplno, včetně dostatku dobrovolníků, kteří, sice již značně unaveni, odvedli obrovský kus práce.
V týdnu od 19. do 25. srpna se stále pokračovalo postupně ve všech lokalitách. Podařilo se dostat se na jez a k elektrárně Dolany a RD zde. Tady je situace jen těžko popsatelná.
Domy vytopené i v patrech, chaty odplavené, bytovka totálně zničená, není se kam vrátit. Objekt elektrárny i jez poškodila povodeň na dlouhou dobu.
Dobrovolníků ubývá, je třeba opět nastoupit do zaměstnání, kdo nemá kam, nebo by rovněž uklízel po povodni, zůstává v obci po dohodě OÚ se zaměstnavatelem.
Pomáhá armáda a cestou OVS jsme získali 4 vojáky až do konce srpna. Jejich pomoc byla skutečně znát a myslím, že ani jim u nás nebylo zle.
Stále vázne odvoz náplavu. Firma Holeček z Kralup nám zapůjčila bezplatně traktor a je možné alespoň vyvážet na depo. Postupně se daří, podle toho jak se lze do lokalit dostat. Pomáhá již i těžká technika, ale postupujeme pomalu.V zatopených oblastech se stále vynáší zničený materiál, odváží se, čistí. V sobotu 24. srpna se dá konstatovat, že jsme se dostali ke všem objektům, cesty jsou použitelné, až na malé vyjímky. Docházejí síly a vzhledem k tomu, že je tuto neděli posvícení, je rozhodnuto v neděli dělat jen dopoledne a odpoledne pozvat občany na náves na pivo a klobásu. Nedělní odpoledne se tak stalo hodnocením dosavadních prací, stanovením dalších postupů, ale i odpoledem zábavy a odreagování. Bylo toho již třeba.
Poslední týden prázdnin je podobný jako dny předcházející. Podařilo se sehnat dostatek humanitární pomoci, je k převzetí na OÚ kdykoliv, pokračujeme. Je možno více využívat těžké techniky, na rozdíl od lidské síly. Materiálu na odvoz je stále mnoho a skládka Regios stále nestíhá pobrat odpad. Daří se zpřístupnit i chatovou osahu Kocanda. Zůstal mlýn a jedna z chat, jinak podezdívky nebo nic, jen obrovské množství náplavu a zbytků různých objektů a vybavení. Vše je zničené, včetně břehové vegetace a říční navigace. Vyvrácené stromy i s kořeny, i s částí hrází nebudou snadnou záležitostí ani pro Povodí Vltavy.
Činnost OÚ se začíná dělit na vlastní činnost úřadu, přímé odtraňování náplavu a likvidaci škod a konkrétní pomoc občanům přímo postiženým povodní. Prázdniny končí a chceme zahájit školní rok bez odkladu. Posun školního roku by přinesl asi víc škody než užitku. Dětem by se to asi líbilo, ale pro rodiče by to znamenalo další problémy.

Září

Počasí nám zatím přeje a daří se postupně uklízet a zprovozňovat další oblasti. Je svoláno mimořádné veřejné zasedání OZ a stanoveny další postupy, včetně vyhlášení povodňové sbírky, přesuny v rozpočtu pro pomoc poškozeným povodní. Na setkání občanů na téma CO DÁL PO POVODNI lze získat informace o možnostech kde a jak lze žádat finanční pomoc a o postupech při nápravě škod na domech.
Postupně se daří odvážet povodňový odpad na skládku a řadu míst uklidit tak, aby další poškození měli možnost použít vyklizené plochy pro další odpad z jejich nemovitostí. Jedná se o druhé kolo úklidu, po němž by mělo být uklizeno načisto. Postupně se daří přivést elektřinu do všech oblastí a opravit další cesty.
Opět pomáhá armáda, tatry odvážejí na Regios podstatnou část odpadu, cesta z Libčic na jez je použitelná, žádosti o podpory pro povodní poškozené jsou kompletovány.

Tady ba bylo možné povodňový deník ukončit, ale veškerá činnost pokračuje, neboť situace si to nadále vyžaduje. Okresním úřadem je vyhlášen stav nebezpečí i pro náš katastr a to do 23. září. Je to nezbytné. Toto opatření nám pomohlo.
Je konec října a stále polovina času OÚ patří letošní povodni. Stále nekončíme, ale je to postup kdy již nehrozí nebezpečí. Postupně opravujeme, čas je nepřítel těm, kteří byli zaplaveni úplně, neboť domy špatně vysychají a zima se blíží. Blíží se komunální volby a nové zastupitelstvo bude mít povodeň na pořadu dne ještě hodně dlouho. Přeji jim hodně zdaru.

Dobš

Plánované odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální stavy toků

21.7.2024 23:20

Aktuální výška:

208 cm

21.7.2024 23:00

Aktuální výška:

448 cm

21.7.2024 23:20

Aktuální výška:

226 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Dolánky normální
Husinec - Čidlo5 Dolní Řež normální
LG Husinec-Řež normální

Nenaletet.cz

Nebát se a nenaletět

Projekt Nenaletet.cz přináší objektivní, ověřené a fakty podložené informace o aktuálních tématech. Pomáhá s orientací v tématech, která zajímají média, veřejnost, ale jsou také terčem dezinformačních kampaní a různých internetových podvodníků. 

Informační platformu provozuje Ministerstvo vnitra.

Mohlo by Vás zajímat

Naši partneři