Navigace

Obsah

Zápis pro doplnění kapacity MŠ Dolany nad Vlt.

Typ: ostatní
Doplňkový zápis dětí do MŠ.

Doplňkový Z Á P I S  DĚTÍ  D O   M A T E Ř S K É  Š K O L Y

Dle zákona č.561, §34 vyhlašuje ředitelka Mateřské školy SLUNÍČKO Dolany nad Vltavou ZÁPIS pro doplnění kapacity MŠ,

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE vyplní formulář "Žádost o přijetí do MŠ", tento formulář je možno vytisknout na http://www.msdolany.eu/dokumenty-ke-stazeni

Příjem vyplněných žádostí včetně "Čestného prohlášení o očkování dětí" a přílohy kopie očkovacího průkazu je v době:

od 21. 9. 2020 do 24. 9. 2020 - poté obdržíte registrační číslo 

Žádosti je možno zaslat - podat poštou, mailem (ms.dolany@centrum.cz), datovou schránkou (tngkzcc), nebo osobně v této době - v tělocvičně ZŠ.

KRITÉRIA - podmínky pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, které dovrší do 1. 9. 2020 pěti let !

Toto ukládá novela školského zákona č.561-2004 Sb., č.178 - 2016 Sb.

1) děti s místem trvalého pobytu v obci Dolany nad Vltavou, které od počátku školního roku dosáhnou pátého roku věku

2) děti s místem trvalého pobytu v obci Dolany nad Vltavou, které před začátkem školního roku dosáhnou čtvrtého roku věku

3) děti s místem trvalého pobytu v obci Dolany nad Vltavou, které před začátkem školního roku dosáhnou třetího roku věku až do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeni .

Alena Klimentová, řed. MŠ Sluníčko Dolany nad Vltavou


Příloha

Vytvořeno: 11. 9. 2020
Poslední aktualizace: 11. 9. 2020 10:32
Autor: Správce Webu