Navigace

Obsah

Vše o očkování proti COVID-19

Typ: ostatní
Informace k registraci, fázím očkování, jak očkování probíhá a kde.

Vše o očkování proti COVID-19

tři vlny podle rizikových skupin obyvatelstva

1. fáze (leden až únor 2021)

probíhá v očkovacích místech (OČM)


NEJRIZIKOVĚJŠÍ SKUPINY OBYVATELSTVA:
zdravotníci poskytující péči pacientům s možností výskytu nemoci COVID-19 (např. JIP, urgentní příjem, ARO, ZZS, infekční oddělení, ORL, geriatrie, LDN, praktičtí lékaři), pracovníci orgánů veřejného zdraví (např. epidemiologové a pracovníci odběrných míst atp.), senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb a personál, klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a klienti odlehčovacích služeb.

U těchto skupin není potřeba registrace v Centrálním rezervačním systému (CRS)

lidé nad 80+ žijící mimo výše uvedená zařízení se v případě zájmu mohou registrovat od 15. ledna v CRS

 

2. Fáze (únor ař červen 2021)


probíhá po registraci v Centrálním rezervačním systému v OČM, dále ve velkokapacitních očkovacích místech (VOM), zapojeny ordinace praktických lékařů


OČKOVÁNÍ PRIORITNÍCH SKUPIN OBYVATELSTVA:
osoby od 65 let, bez ohledu na věk nemocní pacienti s chronickými respiračními onemocněními, hypertenzí, se závažnými srdečními onemocněními, s obezitou, s hemato-onkologickými obtížemi, s onemocněním jater a ledvin, diabetici, pacienti po transplantaci kostní dřeně nebo solidního orgánu, s léčbou ovlivňující imunitní systém a podobně. Pracovníci ve zdravotnictví, kteří nespadali do předchozího období a pracovníci kritické infrastruktury (IZS, energetika, vláda, krizové štáby, armáda, pedagogové, pracovníci v potravinářství, představitelé krajů a měst)


nutná registrace v Centrálním rezervačním systému


3. Fáze (červenec 2021 - 2022)

 

probíhá v očkovacích místech, ve velkokapacitních očkovacích místech (VOM) a u praktických lékařů


OČKOVÁNA JE ŠIROKÁ VEŘEJNOST


k registraci slouží Centrální rezervační systém, evidence očkovaných je v systému ISIN a ve službách eGovernmentu (NIA a Portál občana)

 

Jak se registrovat na očkování?

 

 • vyplnit on-line registrační formulář (odkaz bude upřesněn)
 • zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro zařazení do příslušné skupiny dle fází
 • následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší očkovací místo, kde si rezervuje termín na základě zaslaného PIN kódu
 • rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky)

 

Jak to na očkování probíhá?

 • při příchodu nejprve slovně potvrdit svou registraci
 • měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn. Lékařský dotazník je vyplněn již při registraci osoby do centrálního informačního systému)
 • prokázání identity – OP, pas, ŘP
 • přiřazení očkované osoby dle RČ v IS (informačním systému)
 • kontrola vyplněného lékařského dotazníku – krátký pohovor s lékařem
 • provedení očkování
 • zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód)
 • 15 minut v čekárně po očkováníVíce informací na https://pkr.kr-stredocesky.cz

 

Vše o očkování proti COVID-19 seniorů 80+

REGISTRACE SENIORŮ 80+ K OČKOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT OD 15. LEDNA 2021 V CENTRÁLNÍM REGISTRAČNÍM SYSTÉMU

Jak se registrovat?

 

 • registraci mohou provádět i rodinní příslušníci, sociální pracovníci, praktičtí lékaři
 • lze ji provést i telefonicky prostřednictvím pracovníků linky podpory - 1221
 • prosíme rovněž starosty obcí, aby jejich úřady pomohly v rámci možností seniorům se zaregistrovat

Co je potřeba pro registraci?

 
 • vyplnit on-line registrační formulář (odkaz bude upřesněn)
 • zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro zařazení do příslušné skupiny dle fází
 • následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší očkovací místo, kde si rezervuje termín na základě zaslaného PIN kódu
 • rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky) 

Přílohy

Vytvořeno: 15. 1. 2021
Poslední aktualizace: 8. 3. 2021 10:29
Autor: Správce Webu