Navigace

Obsah

Prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Typ: ostatní
informování občanů - k dani z nemovitých věcí a k dani silniční

PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

s odkazem na Finanční zpravodaj č. 3/2021, který byl vydán dne 7. ledna 2021 a obsahuje mimo jiné i GP č. 10 (Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události) Vám zasíláme ke zveřejnění a informování občanů informaci k dani z nemovitých věcí a k dani silniční:

Daň z nemovitých věcí

- promíjí se pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.

Uvedený GP nemá vliv na lhůty stanovené v zákoně o dani z nemovitých věcí, např. spoluvlastnický podíl lze přiznat pouze v zákonné lhůtě do 31. 1., v tomto případě nedochází k posunutí lhůty pro podání daňového přiznání.

Vzhledem k epidemiologické situaci a omezenému provozu finančních úřadů doporučujeme poplatníkům daně z nemovitých věcí, kteří nebudou podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na spoluvlastnický podíl na nemovitosti, a potřebují pomoc při vyplnění daňového přiznání, aby svou návštěvu na finančním úřadě odložili, případně kontaktovali správce daně telefonicky.

Informační linka

  • Územního pracoviště v Mělníce: 315 639 760 a 315 639 763 
  • Územní pracoviště v Neratovicích: 315 639 862 
  • Územní pracoviště v Kralupech n.V.: 315 728 360 

Daň silniční

- promíjí se pokuta podle § 250 odst. 1 za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021 

- promíjí se úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok váže, nejpozději dne 1. 4. 2021 

Prominutím úroku z prodlení vznikne možnost zaplatit bez sankce daň silniční do 1. 4. 2021 všem daňovým subjektům a do 16. 8. 2021 pouze těm daňovým subjektům, které byly postiženy probíhající pandemií nemoci Covid 19 a s povinností podat oznámení v intencích rozhodnutí uveřejněném ve FZ 38/2020. Příslušné nedoplatky nebudou vymáhány.

 

Děkujeme za spolupráci

S pozdravem

Ing. Čeněk Kalfař

ředitel sekce

Finanční úřad pro Středočeský kraj

Územní pracoviště v Mělníce

Tyršova 105 

276 01 Mělník www.financnisprava.cz


Příloha

Vytvořeno: 13. 1. 2021
Poslední aktualizace: 13. 1. 2021 15:51
Autor: Správce Webu