Navigace

Obsah

Bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru

Typ: ostatní
Středočeští živnostníci mohou žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru!

Chcete vědět, zda se můžete přihlásit o „půjčku“? Odpovězte si na následující otázky. Pokud si na všechny následující otázky odpovíte ANO, bude Vám žádost schválena.

  • Jste k datu žádosti evidován v rejstříku živnostenského podnikání a je Vám přiděleno IČO a jste fyzická osoba provozující živnost podle § 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a k 12. 3. 2020 včetně jste svou živnost aktivně provozoval?
  • Máte alespoň jednu živnost, která není pozastavená, přerušená nebo zrušená k 12.3.2020?
  • Neprobíhá u Vás exekuční a insolvenční řízení a nejste zanesen v registru exekucí a insolvencí?
  • Máte sídlo podnikání na území Středočeského kraje?
  • Nemáte trvalé bydliště na ohlašovně obecního nebo městského úřadu?
  • Nepřekročíte příjmem této půjčky podmínky stanovené v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013)?

Detailní návod k poskytnutí půjčky naleznete zde: Detailní návod k poskytnutí.

Proces registrace se skládá z jednotlivých kroků, kde je nezbytné vyplnit všechny povinné položky. Vyplňte prosím níže uvedené identifikační údaje. Tyto údaje po zadání již nelze měnit.

V případě nejasností nás můžete kontaktovat na e-mail pujckazivnostnikum@kr-s.cz.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Tým „pro živnostníky“ Středočeského kraje

 

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky:  http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz


Vytvořeno: 12. 6. 2020
Poslední aktualizace: 12. 6. 2020 11:00
Autor: Správce Webu