Navigace

Obsah

Registr oznámení veřejných funkcionářů

 

odkaz zde:  https://www.imunis.cz/ESZ/default.aspx

 

Zákon č. 159/2006 SB., o střetu zájmu, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o:

Příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

 

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru a to na základě písemné žádosti. Nahlížet do registru lze v písemné nebo elektronické podobě.

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení veřejných funkcionářů.(doc 34 kB)

 

Žádost se podává:

 

Po vyřízení žádosti bude žadateli umožněno:

 

Pro přístup do registru v elektronické podobě použijte tento odkaz a přihlašovací formulář na nově otevřené stránce v pravém horním rohu. V případě potíží se stažením bezpečnostního certifikátu pro Váš prohlížeč musíte přidat vyjímku v prohlížeči pro otevíranou stránku, která není stránkou obce, nýbrž třetí strany - poskytovatele elektronického přístupu do Registru. Pokud pro Vás tento postup bude komplikovaný, s důvěrou se obraťte na Vašeho IT specialistu.

 

Poučení

Přestupku se dopustí ten, kdo:

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

 

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost  na OÚ Dolany: